متحرک کردن متن

 

سلام . امروز قصد داریم متحرک کردن متن را به شما آموزش دهیم .

متن متحرک با وجود اشغال فضای کم می تواند جملات طولانی را به باز دید کنندگان شما نشان دهد .

 برای مثال می توانید از این کد در اعلان اخبار , نمایش جملات طنز , فلسفی , متحرک کردن عکس , لینکستان و ... استفاده کنید .

پس با ما باشید

 

برای متحرک کردن متن فارسی از کد زیر استفاده کنید

<center>
<marquee
scrollamount="1"
scrolldelay="20"
style="font-family: Tahoma;
font-size: 10pt;
color: #000000"
direction="right"
onmouseover="this.stop()"
onmouseout="this.start()">
متن مورد نظر شما
</marquee>
</center>
 
به جای عبارت متن مورد نظر شما متن دلخواه خود را بنویسید مانند زیر :

مستر جاوا

برای متحرک کردن متن انگلیسی از کد زیر استفاده کنید

<center>
<marquee
scrollamount="1"
scrolldelay="20"
style="font-family: Tahoma;
font-size: 10pt;
color: #000000"
onmouseover="this.stop()"
onmouseout="this.start()">
text
</marquee>
</center>

به جای عبارت متن مورد نظر شما متن دلخواه خود را بنویسید مانند زیر :

mr java